Rozdzielnia NN wraz z szynoprzewodami i transformatorami w całości podłączona przez PHH Elektroprzem.